Compra segura

TPV Virtual
Totes les transaccions realizades en http://www.interescaldes.com són 100% segures.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). És a dir, tota la informació que vostè transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

De la mateixa manera totes les dades de la seva targeta de crèdit no queden registrats a cap base de dades sinó que van directament al TPV Virtual (Terminal Punt de Venda del Banc).

El TPV (Terminal Punt de Venda) Virtual és una versió per internet del TPV físic per a comerços. Realitza el pagament mitjançant targeta de crèdit, verificant la validesa de la targeta, sol·licitant autorizació del pagament al banc emisor i confirmant en temps real el pagament al comerç i al comprador, el que fa d’ell un sistema de pagament segur i fiable.