Protocol de premsa

ATENCIÓ ALS MITJANS DURANT ELS DIES D’ENTRENAMENT

  • L’atenció és lliure mitja hora abans de cada sessió o bé, mitja hora després de cada sessió, de manera presencial
  • En cas de no poder assistir a una sessió d’entrenament, les entrevistes poden fer-se amb un contacte telefònic coordinat amb antelació amb el cap de premsa
  • Les entrevistes, mitjançant qualsevol plataforma, fora de l’horari establert, han de concretar-se amb un mínim de 48 hores d’antelació
  • Durant partits internacionals o bé, organitzats per un ens que no sigui l’Inter d’Escaldes, l’atenció a la premsa podria estar condicionada al que determini l’organitzador

ATENCIÓ ALS MITJANS DURANT ELS DIES DE PARTIT

  • L’atenció és lliure després de cada partit, tan sigui oficial com amistós, de manera presencial al camp
  • No es lluiraran entrevistes amb contactes telefònics posteriorment a cada partit ni fora del termini del post-partit (rodes de premsa o zona mixta)
  • Durant els partits oficials, Inter d’Escaldes garanteix la difusió a través de les seves xarxes socials, de les declaracions posteriors, tan sigui en rodes de premsa com en zona mixta.
  • Durant partits internacionals o bé, organitzats per un ens que no sigui l’Inter d’Escaldes, l’atenció a la premsa podria estar condicionada al que determini l’organitzador

ATENCIÓ ALS MITJANS EN DIES SENSE ACTIVITAT OFICIAL

  • L’atenció a la premsa, mitjançant qualsevol plataforma, ha de concretar-se amb un mínim de 48 hores d’antelació

Com a norma general, tota mena d’atenció a la premsa, mitjançant qualsevol plataforma, ha de concertar-se prèviament amb el cap de premsa, encara que el contacte hagi estat fet directament amb el potencial entrevistat.